Hornbach Nieuwegein


ONTWIKKELING

Hornbach is een van oorsprong Duitse beursgenoteerde bouwmarktketen, met meer dan 150 vestigingen in Europa. In 1997 opende Hornbach in Zaandam haar eerste Nederlandse bouw- en tuinmarkt. Sindsdien heeft Hornbach nog 16 andere bouwmarkten in Nederland geopend. Het assortiment aan producten veranderd continu en daarbij veranderd de inrichting ook regelmatig. Na verloop van tijd worden de bestaande bouw- en tuinmarkten ingrijpend intern gewijzigd en/of uitgebreid, waardoor het oorspronkelijke brandveiligheidsconcept aan de nieuwe situatie aangepast moet worden.

WERKZAAMHEDEN

Bij de actualisatie van een Hornbach bouw- en tuinmarkt is de bestaande automatische sprinklerinstallatie aanzienlijk verzwaard, om een grotere en diverse hoeveelheid producten op te kunnen slaan. Daarnaast is bij elk nieuw product beoordeeld of deze binnen de toegepaste maatwerkvoorschriften valt, of dat er aanvullende maatregelen/voorzieningen getroffen dienen te worden.

Om de bestaande leidingen van de aanwezige automatische sprinklerinstallatie zo veel mogelijk te kunnen blijven gebruiken is het bestaande sprinklerleidingnet inwendig geïnspecteerd, is het bestaande sprinklerleidingnet met behulp van 3D-scans volledig gescand en zijn nieuwe ontwerptekeningen en nieuwe hydraulische berekeningen opgesteld.

Tijdens het aanpassen van de automatische sprinklerinstallatie begeleiden wij de Hornbach en de installateurs bij de implementatie van de Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving, voorschriften, richtlijnen en maatwerkvoorschriften op het gebied van brand- en milieuveiligheid. Daarnaast stellen wij ten behoeve van de aan te passen sprinklerinstallatie een Masterplan brandveiligheid, een Uitgangspuntendocument (UPD) en een Programma van Eisen (PvE) voor een brandmeld- /ontruimingsalarminstallatie) op, begeleiden wij Hornbach bij de vergunningaanvraag, houden wij toezicht tijdens het aanpassen van de automatische sprinklerinstallatie, begeleiden wij de installateurs en leveranciers bij het detailleren en ontwerpen van de aangepaste automatische sprinklerinstallatie, voeren wij inbedrijfsstellingstesten uit, begeleiden wij de noodzakelijke inspecties en houden wij toezicht tijdens de in gebruik name.

RESULTAAT

Een tevreden klant die doormiddel van het vergroten/verzwaren van de bestaande automatische sprinklerinstallatie meer en diverse producten mag opslaan, binnen het vooraf geraamde budget. Waardoor Hornbach meer ruimte en mogelijkheden heeft om de klant naar tevredenheid te kunnen bedienen.