Hamat Genemuiden


ONTWIKKELING

Hamat B.V. is al ruim 20 jaar de specialist in het ontwikkelen en produceren van vloer- en entreezones. Hamat B.V. produceert en levert matten, tapijt, karpetten, kunstgras, pvc en werkt met de modernste productiemethoden en een compleet geautomatiseerd magazijn. Hamat B.V. biedt doormiddel van verticale integratie van het gehele productie proces een beter product aan. Alle productie facetten en kennis is in eigen huis. Hamat B.V. heeft een uitzonderlijk breed assortiment, bestaande uit; binnen en buitenmatten, schoonloopmatten, kokosmatten, trapmatten, kunstgras collecties, lopers, kamerbreed tapijt, natuurtapijt en karpetten.

De kantoor- en productielocatie van Hamat B.V. in Genemuiden omvat verschillende bouwdelen, bestaande uit productieruimten, kantoorruimten, opslagruimten, hoogbouwmagazijn en ondersteunende faciliteiten. De verschillende bouwdelen zijn in de loop der jaren gebouwd en uiteindelijk in elkaar verweven.

WERKZAAMHEDEN

Hamat B.V. verzocht ons hun te helpen bij het verkrijgen van een inspectiecertificaat op de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties (waaronder een automatische sprinklerinstallatie, een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en een zuurstofreductiesysteem) in hun kantoor- en productielocatie. Door verschillende omstandigheden waren de aanwezige brandbeveiligingsinstallaties langere tijd niet gecertificeerd geweest.

De aanwezige automatische sprinklerinstallatie is aangesloten op een centrale bluswatervoorziening die met meerdere omliggende bedrijven wordt gedeeld. De automatische sprinklerinstallatie is in de loop der jaren steeds aan gewijzigd gebruik aangepast en uitgebreid. En de bijbehorende documentatie was na verloop van tijd zoekgeraakt, waardoor het niet meer duidelijk was aan welke uitgangspunten de aanwezige automatische sprinklerinstallatie moest voldoen.

Uit het uitgevoerde dossieronderzoek is geconstateerd dat er een grote verscheidenheid aan documenten was opgesteld waarin de automatische sprinklerinstallatie werd beschreven. Op verzoek van Hamat B.V. hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de actualiteit van deze documenten, aangezien het gebruik van verschillende bouwdelen in de loop van de jaren ook gewijzigd was. En hebben wij een nieuw en geactualiseerd Uitgangspuntendocument opgesteld, rekening houdende met de bestaande situatie. Het geactualiseerde Uitgangspuntendocument is, na goedkeuring door alle betrokken partijen, gebruikt als grondslag voor de inspectie en heeft uiteindelijk geleid tot een inspectiecertificaat op de automatische sprinklerinstallatie.

Het geautomatiseerde hoogbouwmaagzijn is voorzien van een zuurstofreductiesysteem. Door het zuurstofreductiesysteem wordt het zuurstofniveau in het hoogbouwmagazijn verlaagd waardoor er geen brand in de deze ruimte kan ontstaan. Op wens van Hamat B.V. is ook voor het zuurstofreductiesysteem een geactualiseerd Uitgangspuntendocument opgesteld. En hebben wij hun begeleid bij het aanpassen/verbeteren van het bestaande systeem. Alsmede begeleid bij de inspectie en certificering van het zuurstofreductiesysteem.

RESULTAAT

Een tevreden klant met een geactualiseerd Uitgangspuntendocument (UPD) voor zijn brandbeveiligingsinstallaties. En alle aanwezige brandbeveiligingsinstallaties (waaronder een automatische sprinklerinstallatie, een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en een zuurstofreductiesysteem) zijn na lange tijd weer voorzien van een inspectiecertificaat.