Service Best Eindhoven


ONTWIKKELING

Service Best International B.V. is een groothandel en marktleider in auto- en fiets accessoires. Het heeft het laatste decennium een flinke groei doorgemaakt, waardoor uitbreiding van het bestaande distributiecentrum in Veldhoven of nieuwbouw in de nabije omgeving wenselijk was. Op verzoek van Service Best International B.V. hebben wij in eerste instantie tezamen met de klant en de door haar ingehuurde adviseurs (waaronder UC Group) meerdere mogelijke scenario’s onderzocht en uitgewerkt om het bestaande distributiecentrum uit te breiden / aan te passen. Uiteindelijk bleek dit niet haalbaar en is besloten om in Eindhoven een geheel nieuw distributiecentrum te laten realiseren. Dit nieuwe distributiecentrum is door Geva Vastgoed ontwikkeld en gerealiseerd.

De nieuwbouw (circa 21.000 m2) bestaat uit een kantoor, een magazijn voor de opslag van koopmansgoederen, twee grote PGS-15 opslagvoorzieningen voor de opslag van o.a. verpakte gevaarlijke stoffen en een expeditie ruimte die tevens geschikt is voor de tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

WERKZAAMHEDEN

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe distributiecentrum hebben wij het bouwteam begeleid bij de implementatie van de wet- en regelgeving, voorschriften en richtlijnen in de bouwplannen. Daarnaast hebben wij de volledige aanvraag Omgevingsvergunning begeleid, toezicht tijdens de realisatie van de nieuwbouw uitgevoerd, de uitvoerende partijen (waaronder de bouwkundig aannemer, installateurs, leveranciers) begeleid bij het detailleren en ontwerpen van een brandveilig gebouw, het begeleiden van de inspecties van de gerealiseerde brandbeveiligingsinstallaties (sprinkler, lichtschuim, brandmeld-en ontruimingsalarminstallatie), toezicht gehouden tijdens de ingebruikname van de nieuwbouw en het begeleiden van de BHV-organisatie.

RESULTAAT

Een tevreden klant met een state-of-the-art distributiecentrum voorzien van gecertificeerde brandbeveiligingsinstallaties dat de ruimte biedt om verder te groeien. Op basis van de toegepaste gelijkwaardigheid zijn grotere brandcompartimenten gerealiseerd dan op basis van de wet- en regelgeving is toegestaan, is er een reductie op de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie toegepast, zijn langere loopafstanden mogelijk gemaakt, is voor het KNAPP shuttlesysteem een alternatieve sprinklerbeveiliging toegepast waardoor er in dit automatisch magazijnsysteem ook brandbare vloeistoffen en aerosolen opgeslagen mogen worden en mag er een grotere hoeveelheid ADR-geclassificeerde goederen in de expeditie ruimte tijdelijk opgeslagen worden.