Agrifirm Wanssum


ONTWIKKELING

Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A. is een coöperatieve onderneming in de veehouderij en landbouwsector. De oorsprong van Agrifirm ligt in het begin van de twintigste eeuw. De landbouwcoöperatie is uitgegroeid tot een van de grootste land- en tuinbouworganisaties van Nederland en omvat meerdere zelfstandige bedrijven. Bij de coöperatie zijn ruim 10.000 boeren en tuinders aangesloten en telt wereldwijd ongeveer 3.000 medewerkers. Agrifirm levert hoogwaardige diervoeders, premixen, concentraten, mineralenmengsels en additieven voor de veevoederindustrie, producten voor gewas- en teeltverbetering, dier- en gewas specifieke digitale oplossingen en professioneel advies.

In Wanssum heeft Agrifirm een productielocatie waar veevoeders geproduceerd worden. Door optimalisatie en verhoging van de productiecapaciteit was het noodzakelijk dat de waarborging van de bedrijfscontinuïteit verbeterd werd. Ook voor de verzekeraar was dit van groot belang. Het installeren van een brandblusinstallatie in de gehele fabriek is overwogen. Maar was door technische en bedrijfseconomische redenen niet haalbaar. Daarbij komt dat (blus)water in een diervoederfabriek zeer ongewenst is. In samenspraak met de verzekeraar hebben wij een proactief branddetectie- en camerasysteem ontwikkeld. Dit proactief detectiesysteem is geïntegreerd in de procesbesturing van de productielocatie.

WERKZAAMHEDEN

Bij de ontwikkeling van het proactief branddetectie- en camerasysteem hebben wij eerst een marktconsultatie gedaan naar beschikbare systemen. Hierbij kwamen wij al snel tot de conclusie dat de meeste in de markt beschikbare systemen veelal afgeschermde systemen waren, terwijl de voorkeur uitging naar een open-source toepassing. Hiermee wordt een systeem bedoelt waarbij verschillende componenten (waaronder brandmelders, camera’s, sensoren, etc. van verschillende leveranciers) met elkaar kunnen communiceren. Door toepassing van het Open Integration Sky-Walker PSIM software platform van Entelec was het mogelijk om een open-source platform te realiseren die bestaat uit een bestaande ICT-infrastructuur, een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking, een ontruimingsalarminstallatie en hoge resolutie IP-camera’s. Het platform is schaalbaar en kan redundant uitgevoerd worden. Het proactief branddetectie- en camerasysteem draagt bij aan de ondersteuning van het lokaliseren en verifiëren van bandmeldingen, waardoor het aanwezige personeel snel repressief kan handelen bij het ontstaan van een brand. En de ontstane brand vroegtijdig kan detecteren en beheersen, om daarmee mogelijke gevolgschade te beperken.

De door de hoge resolutie IP-camera’s gemaakte beelden kunnen door de operators op de werkvloer gemakkelijk bekeken worden (via vaste beeldschermen en/of via hun mobiele telefoon/tablet). Daarnaast kunnen de beelden ook via de meldkamer en door de hulpverleningsdiensten bekeken worden. Waardoor de hulpverleningsdiensten bij een calamiteit een goed en duidelijk overzicht van de situatie binnen de productielocatie hebben.

RESULTAAT

Een tevreden klant met een state-of-the-art en proactief branddetectie- en camerasysteem voorzien van een inspectiecertificaat dat bijdraagt aan de beheersing van een mogelijke brand.